#INVI_LADDER

Na czym polega ?

W raz z końcem sezonu osoby z najwyższą aktualną ilością puch mogą mieć szansę na otrzymanie nagród jeśli spełniły określone warunki.

Warunki

– Rozegranie minimum 8 z 10 ostatnich cw w sezonie (jeśli w dniu końca sezonu przed zakończeniem sezonu trwa cd bądź wd to to cw zalicza się jako ostatnie)
– dopuszczalne jedno cw, gdzie zagrałeś 1/3 lub 2/3 cd, reszta musi być 3/3,
– jeśli zagrałeś cd to wd musi być obowiązkowo zagrany,
– z ostatnich 20 wd skuteczność min 55%,
– gdy któraś z top4 osób nie spełnia wymagań, brana pod uwagę jest kolejna osoba (max do top10)

Nagrody ?

TOP Ladder Invincible Eyes (dotyczy tylko głównego klanu)
Top1 +20 PLN* via PSC/przelew/paypal
Top2 +10 PLN* via przelew/paypal
Top3 +10 PLN* via przelew/paypal
Top4 +5 PLN* via przelew/paypal

* gdy któraś z osób, która spełnia powyższe wymagania, a jest w klanie poniżej 3 miesięcy, odebrać nagrodę (te które i później zdobędzie) może dopiero po 3 miesięcznym pobycie w klanie – zabezpieczenie by osoby nie wbijały tylko po nagrody i od razu sobie wychodziły